Skip to content

Incofin cvso

Het vervullen van de dromen van ambitieuze ondernemers

Incofin cvso wil ondernemende mensen in opkomende economieën op weg helpen opdat zij hun eigen levensomstandigheden zelf kunnen verbeteren. Deze impact wordt gerealiseerd door te investeren via participaties en leningen in duurzame microfinancieringsinstellingen die financiële diensten op maat aanbieden aan kleine, lokale ondernemingen.  

Incofin cvso onderscheidt zich van de bredere klassieke SRI-producten doordat het de bedoeling heeft ook een positief sociaal of milieuvoordeel te creëren in plaats van alleen negatieve effecten te minimaliseren.   

Incofin-cvso

sector

Eerlijke financiën

Activiteitenregio

Antwerpen, Vlaanderen

Rechtsvorm

Coöperatieve

Ondernemingsnummer

0448125845

Erkenning

CNC

Aantal werknemers

Adres hoofdzetel

Sneeuwbeslaan 20 PB 2, 2610 Antwerp

email adres

info@incofincvso.be

Telefoonnummer

03 829 25 36

5 principes van de sociale economie die we toepassen bij Incofin cvso

Risico's en financiële informatie bij Incofin cvso

Wil je dit project steunen? Investeer erin! Incofin cvso

Coöperatieve aandelen

Hele aandelen

De middelen voortkomend uit de aanbieding zullen door Incofin CVSO worden aangewend om te investeren in
microfinancieringsinstellingen en investeringsfondsen in ontwikkelingslanden. Op die wijze kan Incofin CVSO tegemoet
komen aan de steeds groeiende vraag naar kapitaal (onder de vorm van participaties en leningen) door deze entiteiten.

Wie Incofin CVSO-aandelen verwerft, doet dit niet met de voornaamste intentie een financiële meerwaarde te realiseren.
Een onderschrijving van Incofin CVSO-aandelen draagt er in de eerste plaats toe bij dat Incofin CVSO over middelen
beschikt om te investeren in MFI’s in ontwikkelingslanden, hetzij rechtstreeks, hetzij via investeringsfondsen. Deze MFI’s
verstrekken op hun beurt microkredieten aan kleine lokale ondernemers, die hierdoor hun zaak kunnen uitbouwen. Incofin
CVSO wil via investeringen in MFI’s het draagvlak van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden verstevigen en aldus
een bijdrage leveren tot armoedebestrijding.
Op die wijze is een investering in Incofin CVSO op de eerste plaats een investering met sociaal rendement.

Een investering in Incofin CVSO is dus in de eerste plaats een investering met een sociaal rendement.

Soort investering

Aandeel

status intekenbaar

Startdatum inschrijvingen

19/07/2022

Einddatum inschrijvingen

18/07/2023

Meer info

Twintigsten van aandelen

De middelen voortkomend uit de aanbieding zullen door Incofin CVSO worden aangewend om te investeren in
microfinancieringsinstellingen en investeringsfondsen in ontwikkelingslanden. Op die wijze kan Incofin CVSO tegemoet
komen aan de steeds groeiende vraag naar kapitaal (onder de vorm van participaties en leningen) door deze entiteiten.

Wie Incofin CVSO-aandelen verwerft, doet dit niet met de voornaamste intentie een financiële meerwaarde te realiseren.
Een onderschrijving van Incofin CVSO-aandelen draagt er in de eerste plaats toe bij dat Incofin CVSO over middelen
beschikt om te investeren in MFI’s in ontwikkelingslanden, hetzij rechtstreeks, hetzij via investeringsfondsen. Deze MFI’s
verstrekken op hun beurt microkredieten aan kleine lokale ondernemers, die hierdoor hun zaak kunnen uitbouwen. Incofin
CVSO wil via investeringen in MFI’s het draagvlak van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden verstevigen en aldus
een bijdrage leveren tot armoedebestrijding.
Op die wijze is een investering in Incofin CVSO op de eerste plaats een investering met sociaal rendement.

Een investering in Incofin CVSO is dus in de eerste plaats een investering met een sociaal rendement.

Soort investering

Aandeel

status intekenbaar

Startdatum inschrijvingen

19/07/2022

Einddatum inschrijvingen

18/07/2023

Meer info

Veelgestelde vragen

Wat is solidaire financiering ?

Solidaire financiering verbindt mensen die willen investeren in projecten met maatschappelijke meerwaarde met zo’n projecten die op zoek zijn naar financiering.