Skip to content

Hoe vraagt u het label aan?

Producten met het Solidaire financierings label bestaan in verschillende vormen, zoals coöperatieve aandelen, obligaties, en ook spaarrekeningen en crowdfunding-platformen.
Dankzij deze producten ondersteunen investeerders projecten met een hoge sociale, culturele of ecologische meerwaarde.

Het goedkeuringstraject

Hoe verkrijgt een organisatie de vermelding #DuurzameEnergie?

 

Organisaties die bijzondere aandacht schenken aan de energiedimensie van hun activiteiten kunnen zich onderscheiden met de vermelding #DuurzameEnergie