Skip to content

Hoe vraagt u het label aan?

Producten met het Solidaire financierings label bestaan in verschillende vormen, zoals coöperatieve aandelen, obligaties, en ook spaarrekeningen en crowdfunding-platformen.
Dankzij deze producten ondersteunen investeerders projecten met een hoge sociale, culturele of ecologische meerwaarde.

Het goedkeuringstraject

Een aanvraag indienen voor het label

Om de belegger zo duidelijk mogelijk te informeren en de geldende wetgeving na te leven, moeten organisaties die niet verplicht zijn een prospectus te publiceren, een informatieblad of memorandum invullen voor elk financieel product waarvoor ze het label aanvragen:

1) Voor de uitgifte van obligaties door vzw’s of voor elk ander type van publieke uitgifte van
beleggingsinstrumenten door ondernemingen, met een maximum van 500.000 euro per jaar en 5.000 euro per belegger:

  • Infofiche voor aandelen
  • Infofiche voor obligaties

Voor publieke uitgiften van beleggingsinstrumenten door ondernemingen die de limiet van 500.000 euro per jaar of 5.000 euro per belegger overschrijden:

  • Infofiche voor aandelen
  • Infofiche voor obligaties
Analyse van het aanvraagdossier

Financité analyseert het aanvraagdossier. Daarbij houdt de organisatie rekening met de 5 criteria waaraan moet worden voldaan om het label te verkrijgen.

Als dat nodig is neemt de organisatie contact op met de aanvrager voor bijkomende informatie.
Financité brengt een voorstel uit voor een advies over de naleving van de voorwaarden van het label.

Oordeel van het Label Comité

Is het dossier volledig, dan brengt het labelcomité een uitvoerig advies uit over de vraag of het label al dan niet moet worden toegekend. Het comité bestaat uit deskundigen uit de sociale economie

Definitieve beslissing

De definitieve beslissing over de toekenning van het label wordt genomen door de raad van bestuur van Financité.

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing over zijn aanvraag van het Financité-label. Elk besluit is gemotiveerd. Beslissingen om het label te weigeren worden niet openbaar gemaakt.

Toekenning van het label

Het label wordt voor onbepaalde tijd toegekend. Regelmatig wordt een controle uitgevoerd, volgens dezelfde voorwaarden als bij de labelaanvraag.

Hoe verkrijgt een organisatie de vermelding #DuurzameEnergie?

 

Organisaties die bijzondere aandacht schenken aan de energiedimensie van hun activiteiten kunnen zich onderscheiden met de vermelding #DuurzameEnergie