Skip to content

Wat is een solidaire investering?

Een solidaire investering brengt potentiële investeerders in contact met ondernemingen uit de sociale economie, die op zoek zijn naar een financiering.

Dankzij solidariteitsfinanciering ijver je voor een meer solidaire wereld, groeit de bewustwording rond bepaalde thema’s en kan je tendensen waaraan je belang hecht een duwtje in de rug geven. Je kan hiermee ook de lokale economie steunen, op regionaal of nationaal niveau. Door het opzetten van korte ketens kunnen de banden tussen producenten en consumenten weer worden aangehaald en kan de lokale werkgelegenheid zich ontwikkelen.

Door uw geld te investeren in producten met het Solidaire financierings label, ga je ook voor extra transparantie: je weet precies wat er met jouw geld gebeurt. Je draagt bij tot een rechtvaardigere wereld en een meer harmonieuze samenleving en leefomgeving, zowel vandaag als voor morgen.

finance_solidaire_visuel

In totaal...

706.000.000 € beleggingstoezeggingen • 917 investeerders • 95 bedrijven • 53 financiële producten met het Solidaire financierings label
javier-allegue-barros-0nOP5iHVaZ8-unsplash

Wat is sociale economie?

De sociale economie bestaat uit duizenden verenigingen, bedrijven, coöperaties, stichtingen en maatschappijen die focussen op de behoeften van de samenleving – eerder dan winst na te streven. Deze principes staan centraal:

Werknemers zijn belangrijker dan aandeelhouders

Sociale ondernemingen zijn winstgevend, maar in tegenstelling tot bij traditionele bedrijven hebben de arbeidsomstandigheden voorrang op het uitkeren van dividenden voor de aandeelhouders.

Autonomie

Een sociale onderneming neemt haar beslissingen onafhankelijk, ook als ze externe financiële steun van anderen ontvangt (subsidies, sponsoring ...).

Dienstverlening aan leden en samenleving

Het uiteindelijke doel van de onderneming is diensten verlenen aan de leden of de samenleving, niet louter winst maken.

Democratische besluitvorming

De beslissingsbevoegdheid van een aandeelhouder staat los van het bedrag dat hij in de organisatie investeert. Worden in de algemene vergadering strategische beslissingen genomen, dan heeft elk lid recht op één stem.

Milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling

De economische activiteiten en de productie- en consumptiewijzen van een sociale onderneming zijn duurzaam en milieuvriendelijk.

Alle antwoorden op uw vragen

Heeft u vragen over het Solidaire financierings label of over solidaire financiering? Hier vindt u alle antwoorden.

Getuigenis

Het Financité-label beantwoordt aan een groeiende behoefte van particulieren om via hun spaargeld mee te bouwen aan een eerlijkere en meer milieuvriendelijke wereld. Voor jonge organisaties zoals BRS Microfinance Coop is het een geweldige kans om ons engagement voor verantwoorde en eerlijke financiering extra in de verf te zetten!

— Vincent Monnart, BRS Microfinance