Skip to content

Coopeos

Tampon-EnergieDurable_logo-fr

Biomasse locale pour une chaleur durable

Installation, maintenance, financement de chaudières biomasse – Fourniture du combustible bois produit localement – Sensibilisation et mobilisation citoyenne pour les énergies renouvelables et l’économie durable

Coopeos

sector

Hernieuwbare energie

Activiteitenregio

Waals-Brabant, Wallonië

Rechtsvorm

Coöperatieve

Ondernemingsnummer

0644403464

Erkenning

Aantal werknemers

Adres hoofdzetel

Rue de Morimont 136A, 1340 Ottignies

email adres

info@coopeos.be

Telefoonnummer

0483 473 002 et 0475 591 632

5 principes van de sociale economie die we toepassen bij Coopeos

Risico's en financiële informatie bij Coopeos

Wil je dit project steunen? Investeer erin! Coopeos

Coöperatieve aandelen

Action B

L’activité Tiers Investisseur nécessite un financement important dont une partie en fonds propres.

Les montants recueillis serviront à renforcer notre fonds de roulement et à cofinancer les investissements en Tiers Investisseur ou de production.

Le fonds de roulement doit financer l’activité elle-même et le préfinancement des subsides UDE (Utilisation Durable de l’Energie) pour le tiers investisseur.

Soort investering

Aandeel

status intekenbaar

Startdatum inschrijvingen

22-08-2018

Einddatum inschrijvingen

28/03/22

Meer info

Veelgestelde vragen

Wat is solidaire financiering ?

Solidaire financiering verbindt mensen die willen investeren in projecten met maatschappelijke meerwaarde met zo’n projecten die op zoek zijn naar financiering.