Skip to content

Action A

NewB heeft er bewust voor gekozen om een coöperatie te zijn, wat betekent dat de participatie van haar coöperanten in het beslissingsproces een cruciaal element is. Om ervoor te zorgen dat ook haar nieuwe klanten inspraak krijgen in de coöperatie, is toegang tot het aandeelhouderschap van NewB nodig. Via dat aandelenaanbod wil NewB in de eerste plaats zo veel mogelijk burgers de mogelijkheid bieden om in de coöperatie te stappen en is het niet haar bedoeling om haar kapitaal te verhogen (dat al ruim boven het in de statuten bepaalde minimumkapitaal van 1.500.000 euro ligt). Daarom is het aandelenaanbod beperkt tot een aandeel van categorie B van 20 euro of een aandeel van categorie A van 2.000 euro per belegger.

Nominale waarde van het financieel product

2.000,00 €

Totaal bedrag van de uitgifte

5.000.000 €

Minimaal in te schrijven bedrag

2.000,00 €

Maximaal in te schrijven bedrag

2.000 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

inschrijfbaar

Startdatum van de uitgifte

11/06/23

Einddatum van de uitgifte

11/06/23

Duur van de uitgifte

Intekenbaar door een partikulier

nee

Intekenbaar door een rechtspersoon

ja

NewB

De Belgische financiële coöperatie, ethisch en duurzaam

Meer info