Skip to content

Labeling organisaties

en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties hebben in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of “Sustainable Development Goals” (SDG's)) aangenomen. De 17 doelstellingen geven een duidelijke richting aan om in 2030 in vrede en welvaart te kunnen leven. Ze roepen o.m. op tot actie om armoede, honger, aids en discriminatie van vrouwen en meisjes uit te roeien en onze planeet te beschermen.

NL-SDG-logo-Partner-use-RGB

In haar rapport over solidaire financiering in België analyseerde Financité de waardeketen van de gelabelde bedrijven om hun bijdrage aan de SDG's te bepalen. De resultaten van deze analyse werden vervolgens voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de ondernemingen om hun bijdrage aan bepaalde doelstellingen te bevestigen of te ontkennen. Dit proces identificeerde de belangrijkste duurzaamheidskwesties in elk stadium van de waardeketen.

Bijdrage van de labeling organisaties tot de SDG's

Het weergegeven percentage vertegenwoordigt het aandeel van de labelbedrijven die bijdragen aan de desbetreffende SDG in verhouding tot het totale aantal labelbedrijven in het betrokken gebied.

12 onderneming
14 %
8 onderneming
9 %
3 onderneming
4 %
12 onderneming
14 %
6 onderneming
7 %
1 onderneming
1 %
22 onderneming
26 %
50 onderneming
59 %
25 onderneming
29 %
76 onderneming
89 %
16 onderneming
19 %
29 onderneming
34 %
24 onderneming
28 %
0 onderneming
0 %
13 onderneming
15 %
1 onderneming
1 %
7 onderneming
8 %

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

*Source : https://sdgs.be/fr

8 onderneming
31 %
5 onderneming
19 %
1 onderneming
4 %
4 onderneming
15 %
4 onderneming
15 %
0 onderneming
0 %
3 onderneming
12 %
18 onderneming
69 %
9 onderneming
35 %
22 onderneming
85 %
7 onderneming
27 %
6 onderneming
23 %
9 onderneming
35 %
0 onderneming
0 %
1 onderneming
4 %
0 onderneming
0 %
3 onderneming
12 %

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

*Source : https://sdgs.be/fr

3 onderneming
6 %
2 onderneming
4 %
1 onderneming
2 %
6 onderneming
12 %
2 onderneming
4 %
1 onderneming
2 %
13 onderneming
26 %
27 onderneming
54 %
12 onderneming
24 %
45 onderneming
90 %
9 onderneming
18 %
21 onderneming
42 %
14 onderneming
28 %
0 onderneming
0 %
11 onderneming
22 %
1 onderneming
2 %
3 onderneming
6 %

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

*Source : https://sdgs.be/fr

1 onderneming
11 %
1 onderneming
11 %
1 onderneming
11 %
2 onderneming
22 %
1 onderneming
11 %
0 onderneming
0 %
6 onderneming
67 %
5 onderneming
56 %
4 onderneming
44 %
9 onderneming
100 %
0 onderneming
0 %
2 onderneming
22 %
1 onderneming
11 %
0 onderneming
0 %
1 onderneming
11 %
0 onderneming
0 %
1 onderneming
11 %

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

*Source : https://sdgs.be/fr

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

*Source : https://sdgs.be/fr

Vous voulez en savoir plus ?

Ontdekt de volledige lijst van bedrijven met het Solidarity Finance label in België en hun bijdrage aan de 17 SDG's.

**De gepresenteerde cijfers zijn verzameld door Financité en worden gepresenteerd in het Solidariteitsfinancieringsverslag 2022