Skip to content

Wat is het break-evenpunt?

Een onderneming draait break-even op het ogenblik dat ze geen verlies meer maakt. De inkomsten (financiële opbrengsten) dekken dan alle kosten (zowel de vaste als de variabele). Overschrijdt de onderneming dat omslagpunt, dan maakt ze winst. Als de algemene vergadering dat besluit, kan de vennootschap deze winst (geheel of gedeeltelijk) uitkeren aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend.

Gaf een organisatie informatie over haar break-evenpunt, dan vindt u dat terug op de pagina Investeren.