Skip to content

Wat is de Proxi-lening in Brussel?

Onder bepaalde voorwaarden biedt het Brussels Gewest een belastingsvermindering en een waarborg aan aan particulieren die een lening verstrekken aan een kmo. Dankzij de Proxi-lening versterken Brusselse ondernemingen hun eigen vermogen.

Tot 31 december 2021 kunnen ze zo extra financiering aantrekken met een gecumuleerd belastingvoordeel van maximaal 300.000 euro. Daarna verlaagt het bedrag tot 250.000 euro.
Na 5 of 8 jaar moet de lening in één keer worden terugbetaald, tegen een rentevoet van 0,975% à 1,75% (de wettelijke rentevoet van toepassing voor het belastingjaar 2021).

Per jaar mag een particuliere kredietverstrekker tot 75.000 euro investeren via Proxi-leningen. Vanaf 1 januari 2022 verlaagt dat bedrag tot 50.000 euro. Investeerders genieten van een jaarlijks belastingvoordeel van 4% gedurende de eerste drie jaren en 2,5% voor de daaropvolgende jaren.

Onder bepaalde omstandigheden hebben investeerders ook recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% op de hoofdsom die ze zouden verliezen als de onderneming failliet gaat. Voorwaarde is dat de kredietverstrekker een natuurlijke persoon is die in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont (of er voor de personenbelasting gevestigd is). Op de datum waarop de Proxi-lening wordt afgesloten, mag de kredietgever geen aandeelhouder zijn van de lenende vennootschap.

Meer over de Proxi-lening.