Skip to content

Twintigsten van aandelen

De middelen voortkomend uit de aanbieding zullen door Incofin CVSO worden aangewend om te investeren in
microfinancieringsinstellingen en investeringsfondsen in ontwikkelingslanden. Op die wijze kan Incofin CVSO tegemoet
komen aan de steeds groeiende vraag naar kapitaal (onder de vorm van participaties en leningen) door deze entiteiten.

Wie Incofin CVSO-aandelen verwerft, doet dit niet met de voornaamste intentie een financiële meerwaarde te realiseren.
Een onderschrijving van Incofin CVSO-aandelen draagt er in de eerste plaats toe bij dat Incofin CVSO over middelen
beschikt om te investeren in MFI’s in ontwikkelingslanden, hetzij rechtstreeks, hetzij via investeringsfondsen. Deze MFI’s
verstrekken op hun beurt microkredieten aan kleine lokale ondernemers, die hierdoor hun zaak kunnen uitbouwen. Incofin
CVSO wil via investeringen in MFI’s het draagvlak van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden verstevigen en aldus
een bijdrage leveren tot armoedebestrijding.
Op die wijze is een investering in Incofin CVSO op de eerste plaats een investering met sociaal rendement.

Een investering in Incofin CVSO is dus in de eerste plaats een investering met een sociaal rendement.

Nominale waarde van het financieel product

130,20 €

Totaal bedrag van de uitgifte

5.000.000 €

Minimaal in te schrijven bedrag

130,20 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

inschrijfbaar

Startdatum van de uitgifte

19/07/2022

Einddatum van de uitgifte

18/07/2023

Duur van de uitgifte

Doorlopend aanbod

Intekenbaar door een partikulier

ja

Intekenbaar door een rechtspersoon

ja

Incofin cvso

Het vervullen van de dromen van ambitieuze ondernemers

Meer info