Skip to content

D-Aandelen

De geïnde bedragen zullen worden gebruikt
voor :

  • investeringen in fietsen, aanhangwagens en andere fietsmodules

  • de financiering van de behoeften (personeel, knooppunten, rollend materieel, IT…) om een oganisatie uit te bouwen die het hoofd zal kunnen bieden aan de verwachte groei.

Verwachte groei van 2021 tot 2026 van :

  • 115.000 pakketten geleverd/jaar tot 600.000 pakketten

  • 80.000 km van bestelwagens vermeden tot 300.000 km

  • 15 ton niet uitgestoten CO2 tot 100 ton CO2/jaar

  • 35 tot 90 werknemers (door het creëren van duurzame en kwaliteitsvolle banen)

Nominale waarde van het financieel product

100,00 €

Totaal bedrag van de uitgifte

500.000 €

Minimaal in te schrijven bedrag

100,00 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

niet intekenbaar

Startdatum van de uitgifte

14/02/2022

Einddatum van de uitgifte

13/02/2022

Duur van de uitgifte

De emittent behoudt zich evenwel het recht voor om dit aanbod vroegtijdig te beëindigen bij besluit van de raad van bestuur.

Intekenbaar door een partikulier

ja

Intekenbaar door een rechtspersoon

ja

Urbike

Brusselse coöperatie voor fietsbezorging

Meer info