Skip to content

Actions

Het ingezameld kapitaal zal gebruikt worden om bijkomende investeringen in hernieuwbare energieprojecten te
realiseren. De in de informatienota beschreven projecten zullen in de komende maanden worden uitgevoerd. Verder zijn er
verschillende projecten in eindfase van onderhandeling die mogelijks in 2022/23 gerealiseerd zullen worden, dit
betreffen naast verdere investeringen in pv installaties, tevens investeringen in warmteprojecten alsook
windprojecten.

Nominale waarde van het financieel product

100,00 €

Totaal bedrag van de uitgifte

1.000.000 €

Maximaal in te schrijven bedrag

10.000 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

inschrijfbaar

Startdatum van de uitgifte

25/07/2022

Einddatum van de uitgifte

31/12/2022

Duur van de uitgifte

Intekenbaar door een partikulier

nee

Intekenbaar door een rechtspersoon

nee

Energent

Samen voor hernieuwbare energie

Meer info