Skip to content

Action B

Hefboom ondersteunt organisaties en projecten binnen de sociale en duurzame economie. Hefboom doet dat met
financiering, managementadvies en dienstverlening. Met het aandelenkapitaal financiert Hefboom social en non-profit organisaties. Daarnaast verschaft Hefboom ook microkredieten aan kansengroep ondernemers die via de bank geen
financiering krijgen, en Cultuurkredieten voor kunstenaars en organisaties in de cultuursector.

Nominale waarde van het financieel product

50,00 €

Totaal bedrag van de uitgifte

4.000.000 €

Minimaal in te schrijven bedrag

250,00 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

inschrijfbaar

Startdatum van de uitgifte

27/12/2021

Einddatum van de uitgifte

26/12/2022

Duur van de uitgifte

Intekenbaar door een partikulier

ja

Intekenbaar door een rechtspersoon

ja

Hefboom

Investeer in sociale en duurzame projecten

Meer info